Partners

IBEXAdvies werkt samen met de onderstaande partners

IBEXAdvies is partner van de coöperatie PreventPartner. Preventpartner is een netwerkorganisatie van ervaren en deskundige organisatieadviseurs gespecialiseerd in het praktisch verbeteren van veiligheid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

De werkwijze van PreventPartner is co-creatie waarbij we kennis en kunde samenbrengen met de ambitie van een organisatie om te veranderen. Door de diversiteit aan expertise en professionals zijn we goed in staat om de ideale mix samen te stellen voor onze opdrachtgevers om hun vragen te helpen oplossen. Onze principes zijn gebaseerd op die van het waarderende onderzoeken.

IBEXAdvies participeert in het expertisecentrum gevaarlijke stoffen en het expertisecentrum change.

IBEXAdvies werkt nauw samen met Fedde Germans en Nathalie Hugenholtz in projecten bij organisaties die de ambitie hebben om veiligheid en gezondheid in brede zin (veiligheidscultuur – veilig handelen – veiligheidsbewustzijn – leiderschapsontwikkeling) te verbeteren. Versterken van het kwaliteitsdenken, elkaar kunnen coachen en aanspreken om verbeteringen in de bedrijfsvoering te realiseren waardoor het werk veiliger, gezonder en leuker wordt.

Samen met de andere specialisten bij KSS werkt IBEXAdvies als interim manager en consultant op het gebied van externe veiligheid. In het bijzonder richt IBEXAdvies zich organisatieontwikkeling en team-coaching.

Als module-leider en docent  is IBEXAdvies nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van  de opleiding VKPM-MVK van GPM training en consult. GPM is gespecialiseerd in maatwerktrainingen en -opleidingen op het gebied van deskundigheidsbevordering en preventie.