Wie ik ben

Met meer dan 30 jaar professionele ervaring bij het organiseren van veiligheid en gezondheid in en door het werk. Vanuit de gezondheidszorg en nucleaire industrie in 2014 gestart met een eigen onderneming. Mijn expertise is aan de ene kant arbeidshygiëne (gevaarlijke stoffen en straling) en aan de andere kant de organisatie van veilig en gezond werken en crisisbeheersing (risicomanagement).

Ik geloof in de kracht van waarderend onderzoeken als instrument om organisatieverandering te realiseren en gewenst gedrag te versterken. Een positieve houding om een robuuste organisatie neer te helpen zetten. Een organisatie die de eigen risicoscenario’s kent, deze integraal en reëel beoordeelt en op een zakelijke manier besluiten neemt over de aanpak.

Als een robuuste organisatie voor onverwachte situaties komt te staan dan kan worden vertrouwd op de aanwezige expertise en systemen. Robuuste organisaties zijn veerkrachtig genoeg om een crisis in de bedrijfsvoering op te lossen. En er wordt gereageerd vanuit een lerende attitude. Veerkrachtige organisaties nemen maatregelen om in de toekomst vergelijkbare incidenten te voorkomen of de effecten ervan te beperken; ze worden meer robuust.